Anasayfa Etiketler Posts tagged with "KPI"

KPI

Finansal kaldıraç (financial leverage); finansal planlama ve analizde (FP&A), yapılandırılmış proje finansmanında (structured project finance), yatırım bankacılığında veya klasik bir kurumsal kredi değerlendirmesinde ilk bakılan kavramlardan biridir. Temel olarak finansal kaldıracın tanımı kullanılan toplam yabancı kaynağın, toplam özvarlığa oranıdır. Finansal…

FacebookTwitterLinkedinEmail

Finansal pozisyonun değerlendirilmesinde en çok bakılan göstergelerin başında borçluluk oranları (financial leverage ratios) ve değerleri gelir. Bu göstergeler kurumun yabancı kaynak yükümlülüklerini kısa, orta ve uzun vadede yerine getirebilme riski ve kapasitesini ölçer. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yabancı kaynak…

FacebookTwitterLinkedinEmail

Kurumlarda, klasik anlamda bütçe planlaması ve uygulamasını ele alarak başladığım yazı dizisindeki ilk yazımı henüz okumadıysanız, ilk önce bu yazımı okumanızı öneririm. İlk yazımda ele almış olduğum konu başlıklarını hatırlatma amaçlı olarak ele alıyorum. I. Bütçe süreci uzun ve zahmetli…

FacebookTwitterLinkedinEmail

  Bütçe bir terim olarak; devlet hazinesinden, kurumlara; küçük işletmelerden, ailelere kadar gelir gider yönetimine dayalı olarak, paranın nerede ve ne kadar kullanılacağını belirleyen bir tanımdır. Türkçe’deki bütçe ve İngilizce’deki budget kelimelerinin kökeni, Fransızca’daki bouget kelimesidir. Bouget, Fransızca’da para kesesi…

FacebookTwitterLinkedinEmail

  Temel performans göstergeleri, “Key Performance Indicators” (KPI), kurumların, yöneticilerin, bölümlerin hedeflerini ne ölçüde başardığını ölçen araçlar olarak tanımlanır. Modern zamanlarda ilk KPI kavramının ünlü sanayici Robert Owen tarafından 1800’lü yılların başında iplik sanayinde kullanıldığı kabul edilir. Owen, fabrikalardaki iplik…

FacebookTwitterLinkedinEmail

  “EBITDA Yanılgısı” makalesine yapılan yorumların sayısı ve niteliği, kurumlarda finansal göstergeler setinin bir model haline getirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha doğrulamış oldu. Bu yazıda, bir kurum için finansal gösterge setinin nasıl tasarlanacağı yer alacaktır. Yazıda yer…

FacebookTwitterLinkedinEmail

  EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) , finansman giderleri (interest), vergi (tax), değer düşüklüğü (depreciation) ve amortisman (amortization) öncesi kar olarak tanımlanır. Finans dünyasında profesyonellerin en çok kullandığı ve kullanmaktan hoşlandığı parametrelerden biridir. Bu parametre şirket değerlemelerinden,…

FacebookTwitterLinkedinEmail