Anasayfa Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim

Pandemi ekonomisi içindeki yolculuğumuzun başlangıcından itibaren yaklaşık dört ay geçti. Dört ayın sonunda Avrupa’dan, ABD’ye kadar derece derece normalleşme çabalarını görüyoruz. Pandeminin başlangıç noktası olan Çin’de normalleşme bir ay önce başlamıştı. Virüs genetik yapısını büyük ölçüde korusa da mutasyon geçirse…

FacebookTwitterLinkedinEmail

Stoizm’in ana prensiplerini yıllar önce Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un “Meditasyonlar” (Ta eis heauton) isimli ölümsüz kitabında keşfetmiştim. Aslında bu kitabın bir ismi bile yoktu. Müthiş bir filozof olan İmparator, bu kitabı kendi düşünce ve prensiplerini kendine hatırlatmak için yazmıştı.    …

FacebookTwitterLinkedinEmail

  Birçok kavram ve modeli anlamak, anlatmak ve açıklamak için felsefe ve mantık bilimine başvururum. Felsefe, Latince karşılığı olan philosophia iki kelimeden oluşur. “philo” sevgi anlamına gelir, “sophia”’nın anlamı ise bilgeliktir. Meşhur Romalı düşünür ve siyasetçi Çiçero; büyük yapıtı De…

FacebookTwitterLinkedinEmail

  Batı Dünyası’nın bilimsel temellerine ilk katkıda bulunanlar, Antik Yunan Uygarlığının (MÖ 4. ve 5. yüzyıllar) filozoflarıdır. Bu filozof ve bilim insanlarının en önde gelenleri ise Pisagor, Sokrates, Sokrates’in öğrencisi Platon ve Platon’un öğrencisi Aristo’dur. Platon, Batı Dünya’sının ilk yüksek…

FacebookTwitterLinkedinEmail

  Son dönemde 2018 Ekonomik Krizi’nin nasıl bir yola evirileceği konusunda duyarlılık analizleri yaparken, krizin temel parametrelerini uzun uzun incelediğimi fark ettim. Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerin yaşamış olduğu çok sayıda ekonomik krizin temel nedenleri arasında; verimsiz bir devlet…

FacebookTwitterLinkedinEmail

24 Haziran 2018 seçimlerinin bitmesi ile seçim sonucunu tek bir cümle ile yorumladım: “En iyi seçim, bitmiş seçimdir.” Üç aylık seçim süreci hiçbir şekilde ilgimi çekmedi çünkü ekonomi hariç Türkiye’nin temel parametrelerinde herhangi bir değişiklik gözlenmiyordu. Ekonomideki hızlı bozulmanın sonuçlarını…

FacebookTwitterLinkedinEmail

  Yapıcı yıkım, daha çok bilinen ismi ile “creative destruction” kavramı ekonomi ve yönetim bilimine meşhur ekonomist Joseph Schumpeter tarafından kazandırılan önemli bir tanımdır. Schumpeter bu kavram ile, rekabetin ve inovasyonun bir tarafta ekonomide yeni ufuklar açarken, diğer tarafta belli…

FacebookTwitterLinkedinEmail